شهردای تهران

دی 24, 1393

برگزاری کنگره ملی شهدای دانشجو در دانشگاه تهران

مصطفی کمیجانی مسئول کمیته اجرایی و تبلیغات و اجلاسیه کنگره ملی شهدای دانشجو، گفت: اجلاسیه نهایی در تاریخ سوم اسفند با حضور روسای قوا، مسئولان لشکری […]
سایت دانشجو