شهداي دانشجو

دی 22, 1393

كنگره شهداي دانشجو در دانشگاه چمران

سرپرست دانشگاه شهیدچمران اهواز از برگزاری کنگره شهدای دانشجو در  11 اسفندماه امسال خبر داد. محمد رعایایی​اردکانی، در جلسه ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای دانشجو كه […]
سایت دانشجو