شعرهای سنتی

دی 28, 1395

فراخوان سومین جشنواره شعر دانشجویی انقلاب اسلامی

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، به مناسبت […]
سایت دانشجو