شروع فعالیت

آذر 25, 1393

شروع فعالیت«مرکز آموزش مجازی دانشگاه ایرانیان»

دانشگاه ایرانیان روز دوشنبه در اطلاعیه ای از آغاز بکار «مرکز آموزش مجازی دانشگاه ایرانیان» خبرداد.    فعالیت آموزشی دانشگاه ایرانیان، با هدف توسعه آموزش‌های عمومی و […]
سایت دانشجو