شرط معدل

شهریور 21, 1394

تاثیر سوابق تحصیلی دانش ‌آموزان بر کنکور

سازمان سنجش آموزش کشور دو سال است که با افزایش ۲۵ درصدی سهم سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور سراسری مخالفت می کند رئیس سازمان سنجش […]
سایت دانشجو