شخصیت مردم گریز

دی 23, 1388

شیوه‌های رفتار با کسانی‌ که مشکلات شخصیتی دارند

ممکن است شما با خواندن هر متنی در مورد اختلالات شخصیتی، شروع کنید بههمه کسانی که می‌شناسید و نمی‌شناسید ـ از جمله خودتان ـ یک برچسب زیبایاختلال شخصیت بزنید؛ حالا بهتر است که دقیقا بدانید کی ما می‌توانیم بگوییم کسی اختلال شخصیت دارد و مهم‌تر اینکه کی نمی‌توانیم بگوییم.
سایت دانشجو