سپید

اسفند 12, 1387

چرا موها به سپیدی می گراید؟

نوعی واکنش زنجیری باعث می شود که تار مو از داخل به سمت بیرون سفید و رنگ پریده شود.این یافته می تواند منجر به کشف استراتژی […]
سایت دانشجو