سنوات تحصیلی

دی 23, 1394

اعلام شرایط تمدید سنوات تحصیلی مشمولان دانشجو

سردار سید حمید صدرالسادات در خصوص شرایط تمدید سنوات تحصیلی مشمولان دانشجو گفت: برابر تبصره یک ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی، دانشجویان داخل و خارج […]
سایت دانشجو