سلول های عصبی

خرداد 18, 1395

جهش نادر ژنتیکی موثر در پیشرفت MS

تحقیقات اخیر نشان داده اند که یک جهش ژنتیکی نادر سبب پیشرفت بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) در افراد می شود. در یکی از تحقیقات مشخص شد […]
سایت دانشجو