سلامت

آذر 18, 1393

زندگی دانشجویی و چالش‌ سلامت

دانشجویان در طول تحصیل با چالش‌های بسیاری روبرو هستند که بر کیفیت تحصیلی آنها تاثیر می‌گذارد و یکی از مهمترین این چالش‌ها مسئله بهداشت جسم و […]
فروردین 19, 1391

سالمند و سرزندگی

موضوع و شعار بهداشتی سال 2012، سالمندی و سلامت (Aging & Health) و با محوریت زندگی سالم، طول عمر بیشتر، انتخاب گردیده و بر گسترش مشارکت فعال زنان و مردان سالخورده در تمامی سطوح جامعه و نه فقط طول عمر بیشتر تاکید دارد. سازمان بهداشت جهانی سالمندی را به ترتیب زیر تعیین می کند: سالمند جوان (۷۴-۶۰ سال) سالمند (۹۰ - ۷۴ سال) سالمند پیر (۹۰ سال به بالا) سالخوردگی تغییرات بیولوژیکی است که در طول زمان ظاهر می شود و این به معنای کاهش قابلیت انطباق فرد با محیط و ناتوانی است. البته این فرایند طبیعی است و برای هر فردی به وجود می آید. در حال حاضر نزدیک به 9 درصد جامعه کشور سالمند هستند و بالای 65 سال سن دارند.
فروردین 25, 1390
پيشکش یازدهم، پيک سلامت دانشجو

پيشکش یازدهم، پیک سلامت دانشجو

انتشار یازدهمین شماره از پیک دانشجو، ویژه نامه هفته سلامت
سایت دانشجو