سلامت دهان

مرداد 31, 1395

آیا استفاده از نخ دندان برای سلامت دهان مفید است؟

گرچه برخی محققان اخیرا بیان داشته اند که استفاده از نخ دندان تاثیری بر سلامت دندان ندارد، متخصصان عقیده دارند که افراد همچنان باید میان دندان […]
سایت دانشجو