سفر در زمان

آبان 11, 1391
نشریه طیف - شماره سیزدهم

نشریه طیف – شماره سیزدهم

نشریه طیف نشریه با قدمت بیش از ۱۰ ساله که شماره اول آن را دکتر محمد صبائیان در زمان دانشجویی خود منتشر کردند. اکنون٬ بعد از چند سال وقفه در انتشار این نشریه٬ شماره ۱۳ آن به صورت الکترونیک با همت انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد. هم‌اکنون شماره سیزدهم (مهرماه ۹۱) این نشریه را از سایت علمی دانشجو دریافت نمایید.
سایت دانشجو