سامانه هاي مدل سازي

اسفند 6, 1390

اولین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنياي امروز ضامن بقا و تداوم فعاليتهاي يک سازمان بوده و به صورت ويژه مي تواند در توسعه ي صنعت نفت و افزايش منافع حاصله در کليه مراحل زنجيره ارزش نفت، تاثير به سزايي گذارد. اين کنفرانس و نمايشگاه باتوجه به اهداف کلان و سند چشم انداز توسعه صنعت نفت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، با هدف شناخت و ارزيابي دستاوردها و پيشرفت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، ارائه توانمنديهاي موجود و نيز بررسي چالشهاي فرا روي توسعه بهره گيري از اين فناوري ها برگزار مي گردد.
سایت دانشجو