سالن همایش های بین المللی رازی

آذر 24, 1393

بزرگترین مجمع بین المللی مدیران ارشد استراتژی

“کنفرانس بین المللی مدیران استراتژیک” بزرگترین گردهمایی مدیران سراسر کشور می باشد. در این کنفرانس دو روزه سعی شده است تا به اصلی ترین موضوعات و دغدغه […]
سایت دانشجو