ساخت موشک

دی 11, 1393

ساخت موشک تحقیقاتی با سوخت جامد در دانشگاه صنعتی بیرجند

به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی بیرجند، مدیر گروه مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند اظهار داشت: این موشک را سه نفر از دانشجویان مهندسی مکانیک و […]
سایت دانشجو