ساختار دانشگاه

مرداد 1, 1395

تبدیل 20 آموزشکده دانشگاه فنی و حرفه‌ای به دانشکده

رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای از تبدیل 20 آموزشکده این دانشگاه به دانشکده، خبر داد و افزود: شرایط تعدادی از آموزشکده‌ها نیز در حال بررسی است. […]
سایت دانشجو