زباله ها

بهمن 5, 1394

تاثیر زباله ها بر روی روند مهاجرت لک لک ها

تحقیقات اخیر نشان داده اند که زباله ها تاثیراتی بر روند مهاجرتی لک لک های مهاجر دارد. چند سال پیش آندریا فلک، محقق مرکز پرنده شناسی […]
سایت دانشجو