روز دیجیتال

تیر 23, 1388

یک شبانه روز آنلاین چند ساعت است!

“روز دیجیتال” مفهومی است که مردم دنیا هنوز به استفاده از آن عادت نکرده اند اما این مفهوم یک واحد اندازه گیری جدید برای محاسبه روزی […]
سایت دانشجو