رشد یارانه تغذیه دانشجویی

اسفند 6, 1393

افزایش بودجه یارانه تغذیه دانشجویی در سال 94

دکترمجتبی صدیقی درگفتگویی گفت: یارانه تغذیه دانشجویی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۰ الی ۱۱ درصد رشد داشته و نسبت به سال گذشته […]
سایت دانشجو