رادار

اسفند 4, 1387

تانك پدافند هوایی گپارد , آلمان

تانک پدافند هوایی گپارد ساخته شده در کارخانجات کراوس – مافی وگمن KMW در مونیخ آلمان میباشد که در نیروهای مسلح کشورهای بلژیک ، هلند و […]
سایت دانشجو