رئیس سازمان بسیج دانشجویی

آذر 17, 1393

نظر بسیج دانشجویی درمورد مراسم ۱۶ آذر رئیس‌جمهور

به گزارش بی‌باک، محمد ودود حیدری رئیس سازمان بسیج دانشجویی به فارس گفت : دو مؤلفه اصلی روز 16آذر استبداد و استکبارستیزی است که این دو مؤلفه […]
سایت دانشجو