دیسک

اسفند 7, 1394

اختراع حافظه ابر انسانی

محققان موفق شدند تا حافظه ای ابر انسانی از جنس کریستال تهیه کنند. این حافظه که (منشور کبیر) مگنا کارتا، نماد جهانی حقوق انسانی و انجیل […]
سایت دانشجو