دکل

مرداد 29, 1389

بخش های مختلف در دکل حفاری

اصولا” در حفار ي دوراني دو نوع دكل وجود دارد : I. دكل استاندارد كه با چهار پايه (Leg) كه روي يك پي چهار گوش قرار […]
سایت دانشجو