دروس تخصصی

اردیبهشت 4, 1396

انتخاب رشته دانش آموزان بر اساس نمره دروس تخصصی

علی اصغر ایزدی در خصوص انتخاب رشته دانش آموزان در مقطع تحصیل دهم، گفت:  توانایی و استعداد دانش آموزان، براساس تمامی نمرات دروس تخصصی در طول سال […]
سایت دانشجو