دبیر اجرایی سومين جشنواره زيست فناوری

دی 20, 1393

برگزاری سومين جشنواره زيست‌فناوری در سال آینده

دبیر اجرایی سومين جشنواره زيست فناوری درباره جزییات برگزاری این جشنواره اظهار کرد: سومین جشنواره زيست فناوری، سی و یکم اریبهشت ماه سال آینده کار خود را […]
سایت دانشجو