دانشگاه های علوم پزشکی

مهر 16, 1394

آغاز انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی

مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال تحصیلی جاری از شنبه آغاز می شود و داوطلبان واجد شرایط دو روز برای تکمیل فرم انتخاب […]
سایت دانشجو