دانشگاه های دولتی

شهریور 30, 1394

تکمیل 20 درصد ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی…

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی گفت: در سال تحصیلی جدید تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی پر شد. دکتر علی آهون منش […]
دی 27, 1393

وضعیت تغذیه دانشجویی در نیمسال جدید

رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم گفت: کمبود یک میلیاردی بودجه تغذیه دلیل بر گران شدن غذا نیست و دانشگاه ها این کمبود را از منابع درآمدی […]
سایت دانشجو