دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

مهر 15, 1394

جذب ۷۰ درصد دانشجويان فني و حرفه اي به بازار کار …

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در چهارمین گردهمایی ارتباط صنعت و دانشگاه منطقه جنوب کشور در شیراز گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای با […]
سایت دانشجو