دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهر 28, 1394

راه اندازی ۳ سامانه ویژه دانشجویان خارجی…

صمد حاج جباری در گفتگوی خبری خود از سامانه educationira گفت: راه اندازی این سامانه با همکاری وزارت علوم، بهداشت و وزارت امور خارجه انجام گرفت و در […]
آذر 17, 1393

نظر بسیج دانشجویی درمورد مراسم ۱۶ آذر رئیس‌جمهور

به گزارش بی‌باک، محمد ودود حیدری رئیس سازمان بسیج دانشجویی به فارس گفت : دو مؤلفه اصلی روز 16آذر استبداد و استکبارستیزی است که این دو مؤلفه […]
سایت دانشجو