دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرداد 6, 1396

راه اندازی رشته دکتری تخصصی طب سنتی در دانشگاه اصفهان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به راه‌اندازی رشته دکتری تخصصی طب سنتی در اصفهان گفت:  این رشته جدید براساس مصوبه هیئت بورد تخصصی این رشته در دانشگاه […]
سایت دانشجو