دانشگاه علم و صنعت

آذر 19, 1395

رونمایی از پلتفرم خودروی ملی در دانشگاه علم و صنعت

مراسم رونمایی از محصول اصلی پلتفرم ملی NP01، در پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. رئیس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه […]
اسفند 14, 1394

مرکز مشاوره دانشگاه تهران «ممتاز» شد

در بیست و هفتمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی کشور، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، برای چندمین سال پیاپی، به عنوان «مرکز مشاوره ممتاز کشوری» انتخاب شد. […]
سایت دانشجو