دانشگاه علامه طباطبايي

شهریور 11, 1394

تمديد مهلت ثبت نام در آزمون به‌کارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه طباطبايي

پيرو آگهي مورخ 94/06/04 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون به‌ کارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه طباطبايي ویژه داوطلبان استان تهران مي‌رساند، به […]
شهریور 6, 1394

اطلاعیه به‌کارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه طباطبايي

دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ […]
سایت دانشجو