دانشگاه شهید چمران اهواز

اسفند 6, 1393

برگزاری همایش «جوان و آینده» در دانشگاه شهید چمران اهواز

سعید جمشیدی در گفت وگوی خود، اظهار داشت: در راستای رسالت بسیج دانشجویی و به منظور بصیرت افزایی در قشر دانشگاهی، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران […]
آبان 11, 1391
نشریه طیف - شماره سیزدهم

نشریه طیف – شماره سیزدهم

نشریه طیف نشریه با قدمت بیش از ۱۰ ساله که شماره اول آن را دکتر محمد صبائیان در زمان دانشجویی خود منتشر کردند. اکنون٬ بعد از چند سال وقفه در انتشار این نشریه٬ شماره ۱۳ آن به صورت الکترونیک با همت انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد. هم‌اکنون شماره سیزدهم (مهرماه ۹۱) این نشریه را از سایت علمی دانشجو دریافت نمایید.
سایت دانشجو