دانشگاه سجاد مشهد

مهر 9, 1394

برپایی دوازدهمین نمایشگاه “گروه دانشجویی باران” در دانشگاه سجاد مشهد

دبیر کانون باران دانشگاه سجاد مشهد گفت: دوازدهمین نمایشگاه آثار هنری گروه دانشجویی باران هر ساله در جهت ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در کودکان […]
سایت دانشجو