دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

مهر 14, 1394

تکمیل طرح مد و لباس دانشجویی دانشگاه الزهرا …

حمید قبادی در گفتگوی خبری خود اعلام کرد: با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح پرنیا (مرکز مد و لباس دانشگاهی)، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س) برای […]
سایت دانشجو