دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرداد 12, 1395

افتتاح دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

محمد فرهادی در مراسم افتتاحیه دانشکده حقوق و علوم سیاسی که صبح امروز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد گفت: ایجاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی […]
سایت دانشجو