دانشجو معلمان

آذر 6, 1395

لزوم بهسازی مراکز دانشگاه فرهنگیان

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: ۷۰ درصد فضاهای آموزشی و خوابگاهی مراکز دانشگاهی فرهنگیان درکشور نیاز به تعمیر و بهسازی دارند. نیاز به بهسازی مراکز دانشگاه […]
سایت دانشجو