دانشجویان ایران

آذر 8, 1393

آخرین مهلت ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی امسال

تنها یک روز به پایان مهلت ثبت نام هجدهمین مراسم ازدواج دانشجویی زمان باقی مانده است. به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مهلت ثبت نام هجدهمین مراسم […]
سایت دانشجو