داريوش نوروزي

دی 14, 1393

برگزاری كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات در پارك علم وفناوري

نشست خبري كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات در پارك علم وفناوري دانشگاه تهران برگزارشد. در اين نشست دكتر داريوش نوروزي دبيركنفرانس گفت:ارائه پديده هاي نو،چرخ […]
سایت دانشجو