خوی

اسفند 18, 1387

رنگین کمان ایران، پل خاتون

این پل در فاصله دو کیلومتری جنوب شرقی خوی و بر روی یکی از شاخه های رودخانه ” قطور” در زمان “احمد خان دنبلی” – یکی […]
سایت دانشجو