خورشید گرفتگی حلقوی

اسفند 19, 1394

با کسوف بیشتر آشنا شوید

کسوف یا خورشید گرفتگی یکی از پدیده های طبیعی بسیار جالب در حوزه نجوم است. کسوف زمانی رخ می دهد که زمین، ماه و خورشید در […]
سایت دانشجو