خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران

آذر 15, 1393

مجموعه برنامه‌های روز دانشجو در دانشگاه‌های کشور

16 آذر به پاس جان فشانی‌های شهدای دانشگاه تهران در تقویم جمهوری اسلامی ایران مزین به نام بلند “دانشجو” شده است. به همین دلیل دانشگاه‌ها و […]
سایت دانشجو