حوزه امتحانی

بهمن 11, 1393

توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد سال 94 دانشگاههای سراسری با رقابت بیش از 811 هزار داوطلب از روز چهارشنبه 15 بهمن ماه به مدت سه روز در کشور […]
سایت دانشجو