حواس

آذر 5, 1395

تغییرات مغز با افزایش سن و افزایش خلاقیت

تحقیقات اخیر نشان داده اند که با افزایش سن توانایی خلاقیت در افراد تقویت می شود. محققان با بررسی بیش از 100 پرونده مربوط به سال […]
مرداد 1, 1395

افراد آشنا به زبان اشاره بیشتر در معرض تجربه ی سینستزیا

تحقیقات جدید نشان داده اند افرادی که از زبان اشاره استفاده می کنند می توانند سینستزیا را تجربه کنند. سینستزیا حالت نادری است که در آن […]
سایت دانشجو