حقوق مدنی

بهمن 9, 1389

مختصری راجع به آثارصحیح، باطل و غير نافذ بودن عقد در حقوق مدنی

آثار صحیح، باطل و غير نافذ بودن عقد در حقوق مدنی شناخت جامع حقوق مدنی انسان موجودى اجتماعى است و روابط گوناگون افراد با يكديگر از […]
سایت دانشجو