حافظه

فروردین 17, 1396

علت قدرت افراد نابینا در دیگر حواس

طبق مطالعه مختصری که اخیرا صورت گرفت، محققان دریافتند که افراد نابینا در سایر حواس خود به جز بینایی نسبت به بقیه افراد قوی تر هستند. […]
دی 10, 1390

مدیریت زمان و حافظه در جاوا

در این مقاله مروری خواهیم داشت بر شیوه مدیریت زمان و حافظه برنامه توسط جاوا. ابتدا فاکتورهای سنجش عملکرد و مفاهیم کلی حافظه را بررسی خواهیم کرد و سپس به طور خاص به بررسی هر یک در زبان جاوا خواهیم پرداخت.
سایت دانشجو