جیمز نای اسمیت

آذر 28, 1388

تاریخچه بسکتبال

امروزه بسکتبال یکی از ورزش های پرطرفدار جهان می باشد که توجه بسیاری از ورزش دوستان را به خود جلب نموده است.این رشته ورزشی توسط یک پزشک کانادایی در سال1891 ابداع گردیده است. مقاله پیش رو بخشی به تاریخجه بسکتبال می پردازد.
سایت دانشجو