جذب هیئت علمی

شهریور 3, 1394

آغاز فراخوان جذب هیات علمی از شهریور ماه

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت:همزمان با رونمایی از سامانه جدید، فراخوان جذب اعضای هیئت علمی از ششم شهریورماه آغاز می شود و […]
سایت دانشجو