جامعه شناسی

اسفند 27, 1393

تصویب دکتری مطالعات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

رئیس کارگروه جامعه شناسی شورای تحول علوم انسانی از تصویب رشته دکتری مطالعات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شورا خبر داد.   دکتر غلامرضا جمشیدی ها […]
فروردین 23, 1388

شهرهای تهی از معنا

در روزگاری که مدرنیته صوری‌گرا، فرم شهرها را در سیطره خویش گرفته است، آیا می‌توان از ضرورتی به نام معماری اسلامی سخن گفت و از جهت […]
سایت دانشجو