ثبت نام ازدواج دانشجویی

آبان 4, 1394

تمدید زمان ثبت نام براي مراسم ازدواج دانشجویی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نوزدهمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور را برگزار می کند.  مهلت ثبت نام این مراسم […]
سایت دانشجو